NITO takst / NEAK

Sosiale medier, programmatisk, SEO, AdWords

Nito og neak
Nito og neak

Hva ønsket kunden seg?

Takseringsbransjen opplevde (og opplever) utfordring i forhold til sin posisjonering i samfunnet. Meglerbransjen har lenge forsøkt å skvise takstmenn ut av boligsalgsprosessen, og prøver å ta mer og mer kontroll. Takstbransjen har i tillegg hatt utfordringer med at takstmenn ikke har vært flinke nok til å markedsføre seg selv, og heller ikke fulgt den digitale transformasjonen i markedet godt nok. Nito Takst ønsket å få hjelp til å komme opp med noen gode tanker og ideer på hvordan man kan løse denne situasjonen og samtidig få boligeiere til å forstå viktigheten av en takstmann.

Hva gjorde vi?

Prosessen og samarbeidet startet med flere gode samlinger og workshops, hvor vi hadde som mål og gå i dybden av problemstillingen, samtidig som vi prøvde å analysere markedet og potensiale.

Vi hjalp til med å komme opp med en holdningsendrings kampanje. Arbeidet skulle deles inn i flere faser hvor første fase var å bruke sosiale medier (Facebook) for å spre budskap om hva en takstmann gjør. Vi lagde noen bannerannonser, og kunden lagde selv noen animasjonsvideoer. Animasjonsvideo kampanjen var delt i 4 deler hvor det var en enkel storytelling som forklarte hva en takstmann gjør. Kampanjen fungerte meget godt, og NITO takstmenn følte endelig at det ble tatt noen grep rundt situasjonen med meglerbransjen.

NITO takst og NTF (Norges takseringsforbund) har nå slått seg sammen og er norges største takstorganisasjon. NEAK (Norges eiendomsakademi) er eid av NTF, og Digital Mediepartner gjør all den digitale markedsføringen for NEAK. Etter hvert er målet å hjelpe NTF videre med den reisen vi startet med NITO takst.

Hva mener kunden, David Steinmann (markedskonsulent)?

“Vi i NEAK – Norges eiendomsakademi har benyttet Digital Mediepartner siden oppstart av 2018. Sammen med kloke hoder og kreative sjeler har vi hatt stor suksess med de prosjektene vi har hatt og fortsatt har. Som vår faste mediepartner innen digital markedsføring, har vi funnet ut at vårt samarbeid gir frukter og profesjonell synlighet.”

“NITO takst samarbeidet var et godt kreativt arbeide, og vi fant sammen en retning for å påvirke samfunnet med et godt budskap for å forbedre posisjonen til takstbransjen. Dette arbeidet skal etter hvert videreføres inn i NTF, men pga sammenslåing av NITO takst og NTF er det litt på vent. Men arbeidet så langt med Digital Mediepartner har vært veldig fruktbart og godt, både med tanke på kreativitet og proff digital markedsføring.”