Intern cookie

Ta deg en (intern) cookie! Du vil nå slutte å motta annonser/sporing fra Digital Mediepartner i fremtiden.
Husk at denne prosessen må gjentas på alle typer enheter (mobil, datamaskin, nettbrett) du besøker Digital Mediepartner sin nettside på. Denne prosessen må repeteres hver 180. dag, eller hver gang cache har blitt tømt.