Bygg Reis Deg

Prosjektledelse, PR/presse, målgruppemarkedsføring og omdømmebygging

Bygg Reis Deg har siden 1954 arrangert årlige fagmesser for den norske byggenæringen. De har vært den største møteplassen for alle tilknyttet
en byggeplass. Det være seg; arkitekter, ingeniører, utførende bygg og anlegg, produsenter, detaljister, håndverkere med flere.

Hva ønsket kunden seg?

Bygg Reis Deg er Norges største årlige faghandelsmesse for byggenæringen, siden 1954.

Som ny administrerende direktør for Bygg Reis Deg i 2016, ønsker Gunnar Glavin Nybø om å snu en nedadgående trend hva gjelder for Norges største faghandelsmesse for byggenæringen. Dermed ble det aktuell å engasjere Digital Mediepartner som en partner for Bygg Reis Deg. Oppgaven ble å bidra til at Bygg Reis Deg stod i spissen til kommunikasjon til å forbedre byggenæringens omdømme. Øke antall utstillere til messen, øke antall besøkende til messen, og ikke minst sørge for høy deltakelse på de over 90 konferanser og seminarer som skulle finne sted under Bygg Reis Deg messen i oktober 2017.

Hva ønsket kunden seg?

Bygg Reis Deg er Norges største årlige faghandelsmesse for byggenæringen, siden 1954.

Som ny administrerende direktør for Bygg Reis Deg i 2016, ønsker Gunnar Glavin Nybø om å snu en nedadgående trend hva gjelder for Norges største faghandelsmesse for byggenæringen. Dermed ble det aktuell å engasjere Digital Mediepartner som en partner for Bygg Reis Deg. Oppgaven ble å bidra til at Bygg Reis Deg stod i spissen til kommunikasjon til å forbedre byggenæringens omdømme. Øke antall utstillere til messen, øke antall besøkende til messen, og ikke minst sørge for høy deltakelse på de over 90 konferanser og seminarer som skulle finne sted under Bygg Reis Deg messen i oktober 2017.